Chorvátsko - podmienky vstupu a opatrenia proti šireniu COVID-19

 

17.6.2021 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Chorvátsko
Chorvátsko, Dubrovnik, ilustračná fotografia, Shutterstock

Registrácia pred vstupom

 

Odporúčame pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/priechodu cez hranice. V prípade, ak tak cestujúci neurobia vopred, musia rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. Formulár je k dispozícii aj v slovenskom jazyku, avšak odporúčame jeho vyplnenie v anglickom jazyku, pri zadávaní viacerých osôb nepridávať ich ako spolucestujúcich ak chcete k jednotlivým osobám skenovať dokumenty. V prípade detí do 12 rokov tieto môžu byť uvedené ako spolucestujúci, adresu pobytu v Chorvátsku uviesť stručne. Odporúčame použiť anglickú verziu aplikácie napriek tomu, že existuje aj slovenská verzia.

 

Upozorňujeme, že Veľvyslanectvo SR v Záhrebe nie je správcom chorvátskeho portálu. V prípade problémov sa prosím obráťte na linky chorvátskeho ministerstva vnútra alebo chorvátskej polície: pitanja@mup.hrpolicija@mup.hr ktorí priamo spravujú portál EnterCroatia  

 

Aké dokumenty sa vyžadujú pri vstupe?

 

Pri vstupe do Chorvátska je potrebné okrem platného cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu (minimálne do 30. júna 2021) predložiť:

 

  • negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín,
  • alebo rýchly antigénový test (RAT), nie starší ako 48 hodín (od odobratia vzorky)
  • alebo lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (do 180 dní)
  • alebo lekárske potvrdenie o očkovaní na COVID-19 (viac info pre zaočkované osoby)
  • alebo lekárske potvrdenie o prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a súčasne aspoň jedna dávka očkovania proti COVID-19
  • alebo nastúpiť na povinnú 10-dňovú karanténu (túto možno prerušiť/ukončiť PCR alebo RAT testovaním v Chorvátsku a zaslaním scanu testu na e-mailovú adresu, ktorú obdržia pri vstupe do krajiny)

 

Všetky vyššie zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii. 

 

Čo musí obsahovať potvrdenie o negatívnom teste?

 

Pri PCR teste (s QR kódom) a rýchlom antigénovom teste (RAT) musí byť viditeľný výrobca (obchodný názov testu, vystavený zdravotníckou inštitúciou/laboratóriom a podpísaný/potvrdený lekárom/zodpovednou testovacou inštitúciou (anglický alebo chorvátsky preklad). V opačnom prípade bude test prijatý ako nedôveryhodný pre vstup do Chorvátskej republiky.

 

Neodporúčame svojvoľne akýmkoľvek spôsobom dodatočne vpisovať do potvrdenia o negatívnom teste typ alebo inštitúciu testovania, hrozí pokuta za falzifikát a s tým spojené nepríjemnosti vrátane zdržania na hranici.

 

QR kód by mal obsahovať: 1) meno a priezvisko vyšetreného; 2.) dátum narodenia/rodné číslo; 3.) dátum testovania; 4.) špecifikácia použitého druhu PCR testu.

 

Zoznam rýchlych antigénových  (RAT) testov na webovej stránke Európskej komisie.

Zoznam testovacích miest na COVID-19 v Chorvátsku

 

Chorvátsko navyše uznáva aj SARS-COV-2 ANTIGEN TEST od čínskeho výrobcu SHENZEN ULTRA - DIAGNOSTIC BIOTEC Co.

 

Všetky zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii. 

 

 

Zaočkované osoby

 

Osoby, ktoré majú potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR/RAT testu a karantény a to s nasledovnými pravidlami:

 

Osoby zaočkované vakcínami Pfizer, Moderna alebo Sputnik/Gam-Covid-Vac (Gamalej), môžu vstúpiť do Chorvátska v období od 22 do 42 dní od prvej dávky.

Osoby zaočkované vakcínou AstraZeneca, môžu vstúpiť do Chorvátska v období od 22 do 84 dní od prvej dávky.

Osoby zaočkované vakcínou Janssen/Johnson&Johnson môžu vstúpiť do Chorvátska 14 dní od podania prvej dávky.

 

Odporúčame držiteľom certifikátov o vakcinácii v Slovenskej republike proti COVID-19 s QR kódom mať pri vstupe do Chorvátska aj lekárske potvrdenie o očkovaní v tlačenej podobe vyhotovené v anglickom alebo chorvátskom jazyku.

 

Upozorňujeme, že medzinárodný očkovací preukaz (knižka ŠEVT) s očkovacími vakcínami proti COVID-19 nie je uznávaný k bezproblémovému vstupu do Chorvátska.

 

 

Osobám pochádzajúcim zo Schengenského priestoru (vrátane Slovenska), ktoré sú očkované dvoma dávkami očkovacej látky (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Gamaleja/Sputnik V, Sinopharm), je vstup do Chorvátska umožnený bez čakania 14 dní od podania druhej dávky.

 

Vyžaduje sa karanténa po vstupe do krajiny?

 

Ak cestujúci nepredloží negatívny výsledok testu na COVID-19, je povinný nastúpiť na 10-dňovú vlastnú karanténu/samoizoláciu (túto možno prerušiť/ukončiť PCR alebo RAT testovaním v Chorvátsku a zaslaním scanu testu na e-mailovú adresu, ktorú občan obdrží na štátnej hranici pri vstupe do Chorvátska).

 

Porušenie karantény je v Chorvátsku pokutované sumou cca 1100 eur a najmä v prípade cudzincov/turistov je to starostlivo monitorované (v prípade úhrady do 8 dní policajné orgány spravidla pristúpia k zníženiu pokuty na cca 800 eur/osoba, platba na mieste hotovosť/karta znižuje pokutu ešte viac ).

 

Podmienky pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

 

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 6 mesiacov/180 dní majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR/RAT testu a karantény pri vstupe do Chorvátska.

 

Podmienkou je predloženie pozitívneho PCR alebo rýchleho testu na antigén, ktorý potvrdzuje, že držiteľ sa zotavil z COVID-19 za posledných 180 dní a minimálne pred 11 dňami odo dňa príchodu na hraničný priechod. Z potvrdenia musí byť zrejmé, že prekonanie nastalo minimálne pred 11 dňami a maximálne pred 180 dňami (v anglickom alebo chorvátskom jazyku).

 

Za moment prekonania ochorenia COVID-19 sa rozumie deň nasledujúci po dni ukončenia izolácie alebo v prípade vykonania dôkazu protilátok triedy IgG protilátkovým testom (starším ako 14 dní od laboratórneho testu).

 

Na stiahnutie: Vzor potvrdenia o prekonaní COVID-19  (pdf; 107.53 KB)

 

Aké sú podmienky vstupu pre deti?

 

Deti do 12 rokov cestujúce s rodičmi, ktorí majú osvedčenie o očkovaní (min. 14 dní od druhej dávky), o prekonaní COVID-19 alebo negatívny PCR alebo RAT (antigénový) test , nemusia mať negatívny test alebo ísť do samoizolácie.

 

Deti (bez ohľadu na vek), ktoré majú zdravotný záznam o poruche autistického spektra (PAS), resp. sú držiteľmi medzinárodného preukazu PAS vydaného ministerstvom zdravotníctva a cestujú s rodičmi, ktorí majú negatívny test PCR s QR kódom, alebo rýchly antigénový test (RAT), alebo osvedčenie o prekonaní COVID-19 (max. do 180 dní od prekonania) alebo očkovanie na COVID-19, nemusia mať pri vstupe do Chorvátska test PCR alebo RAT.

 

Detailnejšie informácie o cestovaní s deťmi do Chorvátska

 

Výnimky

 

Výnimky sa týkajú tranzitu cez územie Chorvátska do max. 12 hodín, medzinárodnej dopravy, diplomatov, pracovníkov medzinárodných organizácií, atď. Presný zoznam výnimiek sa nachádza na webovej stránke chorvátskeho ministerstva vnútra).

 

Študenti, ktorí majú potvrdenie o štúdiu v Chorvátsku nemusia mať potvrdenie o testovaní alebo prekonaní COVID-19 (aktuálne potvrdenie školy musí však potvrdzovať existenciu prezenčného vyučovania).

 

Digitálne zelené certifikáty

 

Chorvátsko je medzi krajinami, ktoré pilotne testovali tzv. Digital Green Certifikates (digitálne zelené certifikáty) pre zjednodušenie cestovania: Chorvátsko od 1. júna 2021 začalo vystavovať digitálne COVID-19 certifikáty s QR kódom a detailným popisom termínu očkovania/testovania/prekonania ochorenia koronavírusu COVID-19, ako aj údajom k očkovacej látke. Platnosť certifikátu tzv. EU Digital COVID Certificate – HR je na obdobie min. 180 dní.

 

Cestovanie v rámci krajiny

 

Bez obmedzení.
 

Podmienky tranzitu

 

Prejazd (tranzit) do Chorvátskej republiky cez Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko, prípadne Bosnu a Hercegovinu alebo Srbsko sa riadi režimom  platným v týchto krajinách.

 

Opatrenia v krajine

 

Počas pobytu v Chorvátsku musia návštevníci dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravia. V Chorvátsku je povinné nosenie ochranných masiek/rúšok vo všetkých zatvorených priestoroch (vrátane MHD) a otvorených priestoroch - na uliciach a iných verejných miestach, všade tam, kde nie je možné dodržať bezpečnostnú vzdialenosť 1,5 metra. Všetkým podnikom a zariadeniam s občerstvením je umožnený predaj formou take away jedla, nápojov a cukrovín. Otvorené sú kaviarne  na vonkajších terasách a reštauračné zariadenia aj v interiéri s dodržaním nariadení Úradu verejného zdravia Chorvátsku (rúška, dezinfekcia, 2 metre odstup).
 

Reštaurácie sú otvorené aj v interiéri s dodržaním nariadení Úradu verejného zdravia Chorvátsku (rúška, dezinfekcia, 2 metre odstup).

 

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

 

Slovenským turistom odporúčame, aby v prípade, ak majú podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo niektorý z jeho symptómov, bezodkladne informovali vlastníka resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, ktorý následne kontaktuje lekára v zmluvnej ambulancii.

 

Ak lekár potvrdí podozrenie, prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí pre hosťa izolovanú izbu/priestor, poskytne mu masku a dezinfekciu a požiada ho, aby v danom priestore zotrval až do príchodu epidemiológa a odobratia vzorky na testovanie, resp. do organizovaného prevozu infikovaného pacienta do nemocnice.

 

V prípade, ak je turista ubytovaný na súkromí/v kempe a podobne, odporúčame zavolať na tiesňové číslo 194 (prvá pomoc/epidemiologická služba), kde dostane inštrukcie ako ďalej postupovať.

 

V prípade nakazenia nie je možné opustiť nemocničné zariadenia bez súhlasu príslušného ošetrujúceho lekára a rozhodnuté o tom, že občan je už neinfekčný.

 

Podmienky návratu do SR

 

Cestovný semafor Slovenskej republiky: Chorvátsko je zaradené medzi zelené krajiny.

 

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Otázky ohľadom karantény a testovania po príchode na Slovensko odporúčame komunikovať priamo s príslušným úradom verejného zdravotníctva telefonicky alebo emailom na adrese koronapodnety@uvzsr.sk

 

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva

 

 

Veríme, že ste v zdraví a šťastí preklenuli zlé pandemické obdobie, a že sa už tešíte na leto a na liečivú silu Jadranského mora i jeho ovzdušia. Urobte niečo pre svoje zdravie i radosť detí, poďte na dovolenku s našou CK. Pripravili sme pre Vás niekoľko noviniek, hlavne v Pakoštane máme nové penzióny a ako super novinku polpenziu s chorvátskymi špecialitami podľa vlastného výberu. Chorváti sa tešia na slovenských turistov, urobili množstvo opatrení, aby pobyt pri mori bol bezpečný. Momentálne je situácia taká, že pre vstup do HR bude potrebný negatívny test alebo potvrdenie o zaočkovaní, príp. o prekonaní Covid-19.

Hurá, konečne dovolenka!

CK LOMNICA TOUR, s.r.o.

Tatranská 209/91
059 52 Veľká Lomnica

OTVÁRACIE HODINY:
PON - PIA
08:30 - 17:00
052 456 13 86
0905 260 638
0902 626 147
lomnicatour97@gmail.com
Vytvorené službou Webnode