Aktualizované:18.12.2020
Dnes sme uverejnili náš katalóg LETO 2021.
Aktualizované: 14.12.2020
Už čoskoro uverejníme katalóg LETO 2021 v elektronickej forme. 
 
Aktualizované : 11.8.2020
Na zázrak kvôli COVID 19 už nečakáme, letnú sezónu 2020 sme sa rozhodli ukončiť. Ďakujeme všetkým naším klientom, ktorí si u nás ponechali voucher na leto 2021. Veríme, že klientom, ktorým sme vrátili peniaze v plnej výške, si ich odložia na budúcoročnú dovolenku. V decembri  vám budeme  zasielať náš nový katalóg LETO 2021 a budeme sa tešiť, že si z našej ponuky opäť vyberiete dovolenku pri Jadranskom mori. Vaša Ck Lomnica Tour.
 
 

 

Oznam z dňa 29.5.2020 

 Posun letnej sezóny 2020 - CK LOMNICA TOUR, s. r. o.

a novela zákona o zájazdoch schválená dňa 28.5.2020 prezidentkou SR.

Zájazdy v mesiaci jún-júl sa neuskutočnia vzhľadom na nejasnosť situácie pre  COVID-19. Začiatok sezóny preto posúvame a chceli by sme začať, až všetko pôjde dobre, termínom od 28.7. 2020 ( destinácie Biograd a Tučepi )od 31.7.2020  ( destinácia Pakoštane ). Dajte nám vedieť, či by ste mali záujem sa presunúť na niektorý neskorší termín. V prípade, až by Vám táto možnosť nevyhovovala, máme dve  ďalšie ponuky:

  1. Využiť dovolenkový poukaz ( voucher ) vystavený na  sumu, ktorú ste už uhradili. Tento poukaz môžete využiť na zájazd z katalógu LETO 2021 organizovaný CK LOMNICA TOUR, s. r. o.
  2. Môžete požiadať o storno zájazdu a my vám vrátime sumu, ktorú ste uhradili za zájazd na účet, ktorý nám uvediete v žiadosti, ale len v prípade ak patríte do skupiny výnimiek, ktoré stanovil nový zákon, ktorý podpísala prezidentka Čaputová dňa 28.5.2020. Výnimky: Náhradný zájazd môže odmietnuť cestujúci, ak je:
  1. počas mimoriadnej situácie zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, čo sa preukazuje písomným oznámením jeho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
  2. samostatne zárobkovo činnou osobou alebo jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní uvedeného príspevku,
  3. osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní nároku na uvedené ošetrovné a čestným vyhlásením o skutočnosti, že je osamelým rodičom, alebo
  4. osobou tehotnou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, čo sa preukazuje lekárskym potvrdením,
  5. osobou s vekom 65 a viac rokov, čo sa preukazuje dátumom narodenia na občianskom preukaze alebo inom doklade totožnosti.

Títo cestujúci môžu náhradný zájazd odmietnuť písomne, a to najneskôr do 14 dní  odo  dňa  doručenia  oznámenia   cestovnej  kancelárie  o  náhradnom  zájazde. Následne  im  cestovná  kancelária  najneskôr  však  do  14  dní  odo dňa  doručenia odmietnutia náhradného zájazdu vráti   všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde. Osobitne títo cestujúci  nemusia cestovnej kancelárii zaplatiť ani odstupné z dôvodu úplného zrušenia zájazdu.

Bežnou situáciou je, že zmluva o zájazde sa uzatvára s jednou osobou, ale ako cestujúci v nej figuruje viacero osôb. Napríklad rodinnú dovolenku pre štvorčlennú rodinu častokrát dohodne s cestovnou kanceláriou len jeden z rodičov.

Ak sa aspoň na jedného cestujúceho uvedeného v zmluve o zájazde vzťahuje možnosť odmietnuť náhradný zájazd, môže cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, náhradný zájazd odmietnuť len čiastočne. Musí tak tiež urobiť do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde.

Znamená to, že ak mala štvorčlenná rodina rezervovanú dovolenku  a nesúhlasí so zmenou zájazdu a iba jeden z jej členov má podľa novely zákona o zájazdoch právo odmietnuť náhradný zájazd, tak nie je možné odmietnuť dovolenku ako celok pre všetkých členov rodiny. Táto dovolenka môže byť odmietnutá len čiastočne, a to len vo vzťahu k tomu členovi rodiny, ktorý na to spĺňa podmienky. Prípadná vopred zaplatená záloha pripadajúcu na tohto člena rodiny bude vrátená.

Cestovná kancelária bude povinná dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021. Nejde o termín náhradného zájazdu (ten sa môže uskutočniť aj neskôr), ale len o stanovenie lehoty, dokedy sa cestujúci a cestovná kancelária môžu dohodnúť na náhradnom riešení.

Ak sa cestovná kancelária s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu nedohodne do 31. augusta 2021, uplatňuje sa domnienka, že odstúpila od zmluvy o zájazde a je povinná cestujúcemu vrátiť všetky platby (bez uplatnenia odstupného), ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde, a to bezodkladne, najneskôr však do 14. septembra 2021. Cestujúci pritom nie je povinný nikomu dokazovať to, prečo sa s cestovnou kanceláriou nedohodol na náhradnom zájazde.

Úplne znenie novely zákona o zájazdoch si môžete prečítať na:

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/136/20200529

 

Oznam z 18.5.2020                                                     

Posun letnej sezóny 2020 - CK LOMNICA TOUR, s. r. o.

Zájazdy v mesiaci jún sa neuskutočnia vzhľadom na nejasnosť situácie pre  COVID-19. Začiatok sezóny preto posúvame a chceli by sme začať, až všetko pôjde dobre, termínom od 28.7. 2020 ( destinácie Biograd a Tučepi ) a                                                  od 31.7.2020 ( destinácia Pakoštane ). Dajte nám vedieť, či by ste mali záujem sa presunúť na niektorý neskorší termín. V prípade, až by Vám táto možnosť nevyhovovala, máme dve  ďalšie ponuky:

  1. Využiť dovolenkový poukaz ( voucher ) vystavený na  sumu, ktorú ste už uhradili. Tento poukaz môžete využiť na zájazd z katalógu LETO 2021 organizovaný CK LOMNICA TOUR, s. r. o.
  2. Môžete požiadať o storno zájazdu a my vám vrátime sumu, ktorú ste uhradili za zájazd na účet, ktorý nám uvediete v žiadosti. Cestovné poistenie vám UNION vráti tiež v plnej výške na základe vami zaslanej žiadosti.                                                                                                                                               
  3.  Prosíme o písomné vyjadrenie do 25.5.2020. Ďakujeme.

Z celého srdca si želáme, aby ste túto situáciu zvládli v zdraví a v lete si užili  dovolenku pri mori.

 

 

Tyrkysovo modré more, čisté pláže, tisíce zátok a ostrovov, prekrásna krajina, množstvo kultúrnych pamiatok a milí ľudia - to je Chorvátsko, ktoré Vás očakáva a chce Vám umožniť, aby ste práve tu prežili svoju dovolenku. 

 CHORVÁTSKO

 

BIOGRADSKÁ RIVIÉRA - BIOGRAD NA MORU

 

 

BIOGRADSKÁ RIVIÉRA - PAKOŠTANE

 

MAKARSKÁ RIVIÉRA - TUČEPI

 

 

TALIANSKO

TALIANSKO - rozkladá sa na Apeninskom poloostrove a je klasickou krajinou cestovného ruchu. Pýši sa nespočetným množstvom kultúrnych pamiatok, ktoré každoročne prilákajú milióny turistov. Napriek tomu, keď sa povie Taliansko, každý si predstaví horúce leto, more, pláže, špagety, pizzu dobré víno a predovšetkým temperamentných a srdečných miestnych obyvateľov. 

JADRANSKÁ RIVIÉRA - LIDO DEGLI ESTENSI, CAMP MARE PINETA

 

CK LOMNICA TOUR, s.r.o.

Tatranská 209/91
059 52 Veľká Lomnica

OTVÁRACIE HODINY:
PON - PIA
08:30 - 14:00
052 456 13 86
0905 260 638
0902 626 147
lomnicatour97@gmail.com
Vytvorené službou Webnode