Klienti, ktorí cestujú s nami autobusovou dopravou sa nemusia registrovať na Entercroatia. Registráciu urobíme my Ck Lomnica Tour za vás. 

Klienti, ktorí cestujú individuálne- vlastnou dopravou sa registrujú sami.

Po návrate z Chorvátska vyžaduje Slovensko tiež registráciu. Tu vás chceme pekne poprosiť, aby ste po návrate už všetci registráciu za seba urobili sami na stránke: korona.gov.sk/ehranica/.

Chorvátsko - aktuálne podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu COVID-19

6.8.2021 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Chorvátsko
Upozorňujeme, že chorvátske inštitúcie v týchto dňoch striktne kontrolujú všetky stanovené podmienky pre vstup do Chorvátska. Aktuálne podmienky platia minimálne do 15. augusta 2021, prípadne do odvolania.

 

Vzhľadom na značný nárast turistov do Chorvátska treba rátať aj s niekoľkohodinových zdržaním na hraniciach, pripraviť si tekutiny, zásoby jedla a dostatok pohonných hmôt (ak cestujete autom). Núdzové telefónne čísla, všeobecné núdzové číslo  ++385 112 a pomoc motoristom na cestách ++385 1987 odporúčame mať v tlačenej podobe pri sebe (podobne ako občiansky preukaz alebo cestovný pas, vodičský preukaz, prípadne slovenskú kartu poistenca).     

 

Registrácia pred vstupom

Odporúčame pred cestou do Chorvátska vyplniť online formulár, ktorý je určený na urýchlenie vybavenia turistov/priechodu cez hranice. Ak nebudete mať vyplnený formulár, je potrebné rátať so zdržaním pri vstupe do Chorvátska. Pri zadávaní viacerých osôb odporúčame nepridávať ich ako spolucestujúcich, ak chcete k jednotlivým osobám skenovať dokumenty osobitne. V prípade detí do 12 rokov tieto môžu byť uvedené ako spolucestujúci, adresu pobytu v Chorvátsku uviesť stručne. Ak by nastali komplikácie s odoslaním/vyplnením formulára EnterCroatia k deťom do 12 rokov, môžete prípadne pridať covid certifikát/testovanie/prekonanie COVID-19 jedného z rodičov, ako dôkaz, že cestuje s rodičom, ktorý môže bezproblémovo vstúpiť do Chorvátska. Odporúčame použiť anglickú verziu aplikácie napriek tomu, že existuje aj slovenská verzia.

 

Upozorňujeme, že Veľvyslanectvo SR v Záhrebe nie je správcom chorvátskeho portálu. V prípade otázok môžete emailom kontaktovať chorvátske ministerstvo vnútra pitanja@mup.hr alebo chorvátsku políciu policija@mup.hr, ktorí priamo spravujú portál EnterCroatia.

 

Podmienky pre cestujúcich zo Slovenska

Pri vstupe do Chorvátska je potrebné preukázať sa platným cestovným dokladom alebo občianskym preukazom (s platnosťou aj v čase návratu do SR).

 

Tranzitujúci cez Chorvátsko nemajú povinnosť nastúpiť do samoizolácie/domácej karantény ak do 12 hodín od vstupu opustia krajinu.

 
Cestujúcim do Chorvátska z jedného z členských štátov EÚ/EHP bude umožnený bezproblémový vstup do Chorvátskej republiky, ak budú mať platný Digitálny COVID preukaz EÚ
 

Výnimočne budú mať bezproblémový vstup aj cestujúci prichádzajúci priamo z krajín a/alebo regiónov Európskej únie alebo krajín a/alebo regiónov schengenského priestoru a krajín pridružených k schengenskému priestoru, ktorí ešte nemajú digitálny certifikát EÚ COVID, ale vedia sa preukázať jednou z nasledovných možností v anglickom alebo chorvátskom jazyku:

 

 • negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín,
 • alebo rýchly antigénový test (RAT), nie starší ako 48 hodín (od odobratia vzorky) Zoznam rýchlych antigénových  (RAT) testov na webovej stránke Európskej komisie
 • alebo potvrdenie nie staršie ako 270 dní od prijatia dvoch dávok vakcíny použitých v členských štátoch EÚ (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya/Sputnik V, Sinopharm), alebo predloženie osvedčenia nie staršieho ako 270 dní od prijatia jednej dávky vakcíny (Janssen/Johnson & Johnson), a od podania tejto jednej dávky uplynulo minimálne 14 dní;
 • alebo potvrdenie o prijatí prvej dávky Pfizer, Moderna alebo Gamaleya/Sputnik V, s ktorými je možné vstúpiť do Chorvátskej republiky v období od 22. do 42. dňa prijatia vakcíny, alebo od 22. do 84. dňa prijatia prvej dávky AstraZeneca;
 • alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 a prijatia jednej dávky vakcíny do šiestich mesiacov od začiatku ochorenia za predpokladu, že očkovanie sa musí vykonať menej ako 270 dní pred príchodom na hraničný priechod; 
 • alebo predloženie pozitívneho PCR alebo rýchleho testu na antigén (RAT), ktorý potvrdzuje, že testovaná osoba sa zotavila z COVID-19, pričom test sa uskutočnil v predchádzajúcich 270 dňoch a je starší ako 11 dní odo dňa príchodu na hraničný priechod alebo predloženia lekárske potvrdenie o prekonaní (v anglickom alebo chorvátskom jazyku); 
 • alebo PCR testovanie alebo rýchle testovanie antigénu - RAT na SARS-CoV-2 ihneď po príchode do Chorvátskej republiky (na vlastné náklady), s povinnosťou samoizolácie do príchodu negatívneho nálezu. V prípade nemožnosti testovania stanovuje sa samoizolácia na obdobie desiatich (10) dní.
   

Ak antigénový test (RAT) nebude mať viditeľného výrobcu a/alebo obchodný názov, nebude test prijatý ako dôveryhodný pre vstup do Chorvátskej republiky. 

 

Všetky vyššie zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii. 

 

Upozornenie

Od 26. júla 2021 občania Spojeného kráľovstva, Ruska a Cypru musia mať pri vstupe do Chorvátska negatívny test (PCR) na bezproblémové prekročenie chorvátskych hraníc bez ohľadu na to, či boli očkovaní alebo prekonali vírus. Identicky to platí pre občanov EÚ prichádzajúcich z týchto krajín do Chorvátska.

 

Občania s postavením štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom a osobami oprávnenými na pobyt podľa smerníc EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov, alebo ktorí majú národné dlhodobé víza a pochádzajú z tretích krajín, musia predložiť platný Digitálny COVID preukaz EÚ, ak vstupujú do Chorvátskej republiky (aj keď žijú v domácnosti so slovenským občanom v SR).

 

Čo musí obsahovať potvrdenie o negatívnom teste?

Pri PCR teste je to QR kód a pri rýchlom antigénovom teste (RAT) musí byť viditeľný výrobca (obchodný názov testu, vystavený zdravotníckou inštitúciou/laboratóriom a podpísaný/potvrdený lekárom/zodpovednou testovacou inštitúciou (anglický alebo chorvátsky preklad). V opačnom prípade bude test prijatý ako nedôveryhodný pre vstup do Chorvátskej republiky.

 

Neodporúčame svojvoľne akýmkoľvek spôsobom dodatočne vpisovať do potvrdenia o negatívnom teste typ alebo inštitúciu testovania, hrozí pokuta za falzifikát a s tým spojené nepríjemnosti vrátane zdržania na hranici.

 

QR kód by mal obsahovať: 1) meno a priezvisko vyšetreného; 2.) dátum narodenia/rodné číslo; 3.) dátum testovania; 4.) špecifikácia použitého druhu PCR testu.

 

Zoznam rýchlych antigénových  (RAT) testov na webovej stránke Európskej komisie.

Zoznam testovacích miest na COVID-19 v Chorvátsku

 

Chorvátsko navyše uznáva aj SARS-COV-2 ANTIGEN TEST od čínskeho výrobcu SHENZEN ULTRA - DIAGNOSTIC BIOTEC Co.

 

Všetky zmienené potvrdenia musia byť v anglickej alebo chorvátskej jazykovej verzii. 

 

Zaočkované osoby

Osoby, ktoré majú potvrdenie o očkovaní proti COVID-19 majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR/RAT testu a karantény a to s nasledovnými pravidlami:

 

Osoby zaočkované vakcínami Pfizer, Moderna alebo Sputnik/Gam-Covid-Vac (Gamalej), môžu vstúpiť do Chorvátska v období od 22 do 42 dní od prvej dávky.

Osoby zaočkované vakcínou AstraZeneca, môžu vstúpiť do Chorvátska v období od 22 do 84 dní od prvej dávky.

Osoby zaočkované vakcínou Janssen/Johnson&Johnson môžu vstúpiť do Chorvátska 14 dní od podania prvej dávky.

 

Upozorňujeme, že medzinárodný očkovací preukaz (knižka ŠEVT) s očkovacími vakcínami proti COVID-19 nie je uznávaný k bezproblémovému vstupu do Chorvátska.

 

Vyžaduje sa karanténa po vstupe do krajiny?

Ak cestujúci nepredloží negatívny výsledok testu na COVID-19, je povinný nastúpiť na 10-dňovú vlastnú karanténu/samoizoláciu (karanténu je možné prerušiť/ukončiť PCR alebo RAT testovaním v Chorvátsku (na vlastné náklady) a zaslaním skenu testu na e-mailovú adresu, ktorú občan obdrží na štátnej hranici pri vstupe do Chorvátska spoločne s letákom ako postupovať pri ukončení samoizolácie). Ak osoba nie je schopná vykonať niektorý z vyššie uvedených testov zostáva v samoizolácii na dobu 10 dní.


 
Cestujúci, ktorí z akýchkoľvek zdravotných dôvodov nemôžu byť očkovaní, taktiež potrebujú predložiť negatívny PCR alebo antigénový (RAT) test.

    

Predloženie pozitívneho PCR alebo rýchleho testu na antigén, ktorý potvrdzuje, že držiteľ sa zotavil z COVID-19 za posledných 270 dní a minimálne pred 11 dňami odo dňa príchodu na hraničný priechod. Z potvrdenia musí byť zrejmé, že prekonanie nastalo minimálne pre 11 dňami a maximálne pred 270 dňami (v anglickom alebo chorvátskom jazyku).

 

Za moment prekonania ochorenia COVID-19 sa rozumie deň nasledujúci po dni ukončenia izolácie.

 

Na stiahnutie: pdf Vzor potvrdenia o prekonaní COVID-19  (pdf; 107.53 KB)

 

Povinnosť karantény je taktiež pre príchody z Juhoafrickej republiky, Brazílie, Zanzibaru a Indie na obdobie 14 dní, ktorú je možné skrátiť/prerušiť negatívnym testom PCR po 7 dňoch.

 

Podmienky pre osoby, ktoré prekonali COVID-19

Osoby, ktoré prekonali COVID-19 za posledných nie viac ako 270 dní majú výnimku z povinnosti predkladania negatívneho PCR/RAT testu a karantény pri vstupe do Chorvátska.

 

Súčasne však musia predložiť pozitívny PCR alebo rýchly test na antigén, ktorý potvrdzuje, že držiteľ sa zotavil z COVID-19 za posledných 270 dní a minimálne pred 11 dňami odo dňa príchodu na hraničný priechod. Zároveň musí byť z potvrdenia zrejmé, že prekonanie nastalo minimálne dní 11 dňami pred vstupom a maximálne pred 270 dňami (v anglickom alebo chorvátskom jazyku).

 

Za moment prekonania ochorenia COVID-19 sa rozumie deň nasledujúci po dni ukončenia izolácie.

 

Aké sú podmienky vstupu pre deti?

Deti do 12 rokov (ak neprichádzajú z krajín tzv. Zeleného zoznamu ECDC), ale cestujú s rodičmi, ktorí majú osvedčenie o očkovaní, o prekonaní COVID-19 alebo negatívny PCR alebo RAT (antigénový) test, nemusia mať negatívny test alebo ísť do samoizolácie.

 

Deti (bez ohľadu na vek), ktoré majú zdravotný záznam o poruche autistického spektra (PAS), resp. sú držiteľmi medzinárodného preukazu PAS vydaného ministerstvom zdravotníctva a cestujú s rodičmi, ktorí majú negatívny test PCR s QR kódom, alebo rýchly antigénový test (RAT), alebo osvedčenie o prekonaní COVID-19 (max. do 270 dní od prekonania) alebo očkovanie na COVID-19, nemusia mať pri vstupe do Chorvátska test PCR alebo RAT.

 

Detailnejšie informácie o cestovaní s deťmi do Chorvátska

 

Výnimky

Výnimky sa týkajú tranzitu cez územie Chorvátska do max. 12 hodín, medzinárodnej dopravy, diplomatov, pracovníkov medzinárodných organizácií, atď.

Niektoré z osobitných výnimiek:

 • žiaci, študenti a stážisti s preukázaním prezenčného štúdia;
 • námorníci a pracovníci v sektore dopravy;
 • diplomati, pracovníci medzinárodných organizácií ideálne s deklarovaním ich nevyhnutnej prítomnosti v Chorvátsku;
 • vojenský personál a policajní dôstojníci, ako aj pracovníci humanitárnej a civilnej ochrany pri výkone svojich povinností;
 • osoby cestujúce z osobitných rodinných alebo pracovných dôvodov vrátane novinárov pri výkone svojich povinností;
 • pacienti cestujúci zo závažných zdravotných dôvodov k vyšetreniu/liečeniu a pod. s preukázaním tohto statusu.

 

Presný zoznam výnimiek sa nachádza na webovej stránke chorvátskeho ministerstva vnútra).

 

Študenti, ktorí majú potvrdenie o štúdiu v Chorvátsku nemusia mať potvrdenie o testovaní alebo prekonaní COVID-19 (aktuálne potvrdenie školy musí však potvrdzovať existenciu prezenčného vyučovania).

 

Cestujúci, ktorí predstavujú jednu z vyššie uvedených výnimiek, sú povinní pri vstupe do Chorvátska predložiť dôveryhodnú dokumentáciu na preukázanie dôvodov výnimky (v anglickom alebo chorvátskom jazyku).

 

Digitálne zelené certifikáty

Chorvátsko je medzi krajinami, ktoré pilotne testovali tzv. Digital Green Certifikates (digitálne zelené certifikáty) pre zjednodušenie cestovania: Chorvátsko od 1. júna 2021 začalo vystavovať digitálne COVID-19 certifikáty s QR kódom a detailným popisom termínu očkovania/testovania/prekonania ochorenia koronavírusu COVID-19, ako aj údajom k očkovacej látke. Platnosť certifikátu tzv. EU Digital COVID Certificate – HR je na obdobie min. 270 dní.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.
 

Podmienky tranzitu

Prejazd (tranzit) do Chorvátskej republiky cez Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko, prípadne Bosnu a Hercegovinu alebo Srbsko sa riadi režimom  platným v týchto krajinách.

Opatrenia v krajine

Počas pobytu v Chorvátsku musia návštevníci dodržiavať všeobecne platné nariadenia Úradu verejného zdravia. V Chorvátsku je povinné nosenie ochranných masiek/rúšok vo všetkých zatvorených priestoroch (vrátane MHD) a otvorených priestoroch - na uliciach a iných verejných miestach, všade tam, kde nie je možné dodržať bezpečnostnú vzdialenosť 1,5 metra. Všetkým podnikom a zariadeniam s občerstvením je umožnený predaj formou take away jedla, nápojov a cukrovín. Otvorené sú kaviarne  na vonkajších terasách a reštauračné zariadenia aj v interiéri s dodržaním nariadení Úradu verejného zdravia Chorvátsku (rúška, dezinfekcia, 2 metre odstup).
 

Kontakty na slovenských policajných príslušníkov v Chorvátsku

Crikvenica: 00421 908 723 525
Trogir: 00421 908 723 526

Ako postupovať v prípade podozrenia na COVID-19

Slovenským turistom odporúčame, aby v prípade, ak majú podozrenie na ochorenie COVID-19 alebo niektorý z jeho symptómov, bezodkladne informovali vlastníka resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, ktorý následne kontaktuje lekára v zmluvnej ambulancii.

 

Ak lekár potvrdí podozrenie, prevádzkovateľ zariadenia zabezpečí pre hosťa izolovanú izbu/priestor, poskytne mu masku a dezinfekciu a požiada ho, aby v danom priestore zotrval až do príchodu epidemiológa a odobratia vzorky na testovanie, resp. do organizovaného prevozu infikovaného pacienta do nemocnice.

 

V prípade, ak je turista ubytovaný na súkromí/v kempe a podobne, odporúčame zavolať na tiesňové číslo 194 (prvá pomoc/epidemiologická služba), kde dostane inštrukcie ako ďalej postupovať.

 

V prípade nakazenia nie je možné opustiť nemocničné zariadenia bez súhlasu príslušného ošetrujúceho lekára a rozhodnuté o tom, že občan je už neinfekčný.

 

V prípade nejasností, alebo keď ste nenašli všetky potrebné informácie, je možné prostredníctvom webového formulára obrátiť sa na Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky, alebo píšte na cons.zagreb@mzv.sk.  

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR

 

Otázky ohľadom karantény a testovania po príchode na Slovensko odporúčame komunikovať priamo s príslušným úradom verejného zdravotníctva telefonicky alebo emailom na adrese koronapodnety@uvzsr.sk

 

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva

 

 

 

 

Veríme, že ste v zdraví a šťastí preklenuli zlé pandemické obdobie, a že sa už tešíte na leto a na liečivú silu Jadranského mora i jeho ovzdušia. Urobte niečo pre svoje zdravie i radosť detí, poďte na dovolenku s našou CK. Pripravili sme pre Vás niekoľko noviniek, hlavne v Pakoštane máme nové penzióny a ako super novinku polpenziu s chorvátskymi špecialitami podľa vlastného výberu. Chorváti sa tešia na slovenských turistov, urobili množstvo opatrení, aby pobyt pri mori bol bezpečný. Momentálne je situácia taká, že pre vstup do HR bude potrebný negatívny test alebo potvrdenie o zaočkovaní, príp. o prekonaní Covid-19.

Hurá, konečne dovolenka!

CK LOMNICA TOUR, s.r.o.

Tatranská 209/91
059 52 Veľká Lomnica

OTVÁRACIE HODINY:
PON - PIA
08:30 - 17:00
052 456 13 86
0905 260 638
0902 626 147
lomnicatour97@gmail.com
Vytvorené službou Webnode