POKYNY

Vážení klienti,
sme radi, že ste sa rozhodli stráviť dovolenku s našou cestovnou kanceláriou. Samozrejme, táto dôvera nás zaväzuje, aby sme pre Vás vytvorili čo najlepšie podmienky. Pre jej hladký priebeh sme pre Vás pripravili POKYNY, ktorých rešpektovaním nám uľahčíte prácu, a predovšetkým sebe spríjemníte pobyt.

1. K vycestovaniu do Chorvátska a Talianska je potrebný doklad: - všetky deti do 15 rokov musia mať platný pas,- deti od 15 rokov a dospelé osoby môžu  mať platný pas alebo občiansky preukaz. Všetci klienti musia mať so sebou zdravotnú kartičku poistenca. Pri príchode do pobytového strediska musí každý zájazd mať menný zoznam účastníkov, preto Vás prosíme, aby ste v cestovnej kancelárii najneskôr mesiac pred odchodom na dovolenku nahlásili tieto údaje: MENO, DÁTUM NARODENIA ( v prípade zakúpenia cest. poistenia je potrebné RODNÉ ČÍSLO ), ADRESU, ČÍSLO PASU/OP, TELEFÓN.

2. Autobusová doprava - je zabezpečená luxusným autobusom, 2x video, možnosť zakúpenia teplých a studených nápojov, núdzové WC sa používa iba v nutnom prípade, t.j. napr. neprejazdná cesta, cestné zápchy, ... kedy už nie je iná možnosť využitia verejných WC. Každému účastníkovi bude vopred pridelené číslo sedadla v autobuse. Ponúkame možnosť zakúpenia miestenky v hodnote 5.- EUR. V prípade, že si zakúpite 2-týždňový pobyt, príplatok za BUS činí 50% z ceny dopravy. Na miesto odchodu autobusu je potrebné dostaviť sa najneskôr 15 minút pred plánovaným odchodom. Autobusová doprava má charakter pravidelnej autokarovej linky, preto technicky sprievodca nie je prítomný. V priebehu cesty po 3-4 hodinách jazdy nasledujú cca 30 minútové prestávky. V prípade zhoršenej prejazdnosti ciest a hraničných prechodov prosíme klientov o trpezlivosť. Ak by došlo počas prepravy k vážnej poruche autobusu, najneskôr do 24 hodín bude zabezpečený náhradný autobus. Cestovná kancelária nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť následkom meškania autobusu. CK si vyhradzuje právo neprepravovať neprimeranú batožinu (bicykel, nafukovací čln, surf, kartóny piva, minerálnej vody) a klientov v podnapitom stave. 

3. Individuálna doprava - doporučenú trasu, pokyny na cestu a pobytový poukaz s presnou adresou pobytového strediska a telefonických kontaktov na delegáta zasielame poštou priamo klientom cca 10 dní pred odchodom na zájazd. Účastníci s vlastnou dopravou začínajú pobyt nasledujúci deň po dni uvedenom v katalógu po 12.00 hod. a ukončujú pobyt jeden deň pred dňom uvedeným v tabuľke ubytovania do 9.00 hod. Parkovné pri penziónoch je bez poplatku. Parkovacie miesto v deň odchodu je potrebné uvoľniť najneskôr do 10.00 hod.

4. Výmenný deň - hodina odchodu autobusov zo SR je stanovená tak, aby príchod na miesto pobytu bol vždy na druhý deň v dopoludňajších hodinách. Ubytovacie zariadenie je potrebné odchádzajúcimi klientmi uvoľniť do 9.00 hod. a odovzdať ho upratané delegátovi k prevzatiu. Delegát po 12.00 hod. ubytuje prichádzajúcich klientov. Odchádzajúci klienti si uložia batožinu na miesto, ktoré určí delegát, ponechajú si u seba príručnú batožinu a strávia zvyšok dňa pri mori alebo v meste. Predpokladaný čas odchodu autobusu je v  podvečerných hodinách, presnú hodinu určí delegát (vodiči majú povinnú 9 - hodinovú prestávku). Príchod na Slovensko je na druhý deň ráno - obed (podľa miesta výstupu z autobusu).

5. Ubytovanie - v deň príchodu prosíme skontrolovať ubytovacie zariadenie. V prípade, že je poškodené alebo nekompletné, je potrebné ihneď upovedomiť delegáta alebo majiteľa penziónu. Za každé poškodenie alebo stratu inventára zodpovedá účastník zájazdu. KLIMA – prosíme všetkých účastníkov zájazdu, ktorí majú v ubytovacom zariadení klimu, aby dodržiavali nasledovné pokyny: pri zapnutej klime nesmie byť otvorené okno, balkón, dvere a pri odchode z apartmánu vždy klimu vypnúť! Pri nedodržaní týchto pokynov si majiteľ penziónu vyhradzuje právo klimu celkom vypnúť na celý zvyšný čas pobytu, príp. má možnosť žiadať od klienta finančnú náhradu.  Pri odchode prosíme odovzdať ubytovacie zariadenie čisté a upratané (s výnimkou penziónov, kde upratovanie je zahrnuté v cene ubytovania). Myslíte, prosím, že po Vás prídu ďalší účastníci! Ďakujeme!

6. Strava – pri kempovom programe v Taliansku si klienti chodia pre stravu 3x denne do výdajného stánku, konzumujú ju vo vlastnom ubytovacom zariadení a sami si umývajú použitý riad. Pri penziónovom ubytovaní v Chorvátsku je strava dodávaná v termoobaloch ráno a večer. Po skonzumovaní stravy sa návratné obaly odkladajú na miesto  výdaja.               

7. Delegát - je zástupcom cestovnej kancelárie v zahraničí a je klientom k dispozícii denne v čase informačných hodín. Vo výmennom dni zabezpečuje preberanie a odovzdávanie ubytovacích zariadení, sprostredkúva predaj fakultatívnych výletov, poskytuje informácie, rieši reklamácie, v prípade úrazu alebo choroby pomáha pri vybavovaní vyšetrenia u lekára.

8. Kolektívy - zvýhodnená kolektívna cena je kalkulovaná pre pobyt v 4 - lôžkovom apartmáne:

v 5 - lôžkovom apartmáne: zľava 10 Eur/os.    v 3 - lôžkovom apartmáne/štúdiu: príplatok 10 Eur/os.

v 6 - lôžkovom apartmáne: zľava 20 Eur/os.    v 2 - lôžkovom apartmáne/štúdiu: príplatok 20 Eur/os.

v 2 - lôžkovom MH Estensi: zľava 20 Eur/os.        v 2 - lôžkovej izbe: príplatok 10 Eur/os.

9. Rôzne - predovšetkým u kempového programu, nakoľko sa jedná o pobyt v prírode, sa môže vyskytnúť drobný hmyz. Je potrebné udržiavať vo svojom okolí čistotu a pre prípadný výskyt komárov doniesť si so sebou repelentné prípravky. Výpadky elektriny, teplej alebo studenej vody, cestné defekty, nepríjemnosti, ktoré môžu nastať kedykoľvek v bežnom živote, Vás môžu zastihnúť aj na dovolenke. Veríme, že i v prípade takýchto drobných potiaží si dokážete udržať dobrú náladu. Počas pobytu buďte opatrní, noste so sebou len potrebné množstvo peňazí. V každom ubytovacom zariadení prosíme o rešpektovanie nočného prípadne popoludňajšieho kľudu.

10. Platobnou jednotkou v Taliansku je EURO, v Chorvátsku je platobnou jednotkou chorvátska kuna (Kn), ktorú si môžete zakúpiť v ktorejkoľvek slovenskej banke, prípadne priamo v pobytovom stredisku za EUR, USD,... Väčšina obchodov a inštitúcií prijíma medzinárodné platobné karty VISA a MASTER-CARD.

11. Prosíme o dodržiavanie colných predpisov platných pri cestovaní do i zo zahraničia.

12. Nezabudnite si pribaliť: platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, peniaze, poistnú knižku UNION, zdravotnú kartičku poistenca, plachty a obliečky pri kempovom programe, osobné hygienické veci, uteráky, osušky, kraťasy, plavky, tričká, sandále, nočné úbory na večerné posedenia, jedno teplejšie oblečenie v prípade ochladenia, rohožku na pláž, plávacie kolesá, obuv do vody, potápačské okuliare, plutvy, tenisové rakety, lopty, fotoaparát, toaletný papier, čistiace prostriedky, žinku na riad, utierku a predovšetkým DOBRÚ NÁLADU.

 

 

 

 

 
 

CK LOMNICA TOUR, s.r.o.

Tatranská 209/91
059 52 Veľká Lomnica

OTVÁRACIE HODINY:
PON - PIA
08:30 - 16:30
052 456 13 86
052 456 12 74
0905 260 638
0902 626 147
lomnicatour97@gmail.com
Vytvorené službou Webnode