CESTOVNÉ POSTENIE UNION

Naša Ck ponúka pre účastníkov zájazdu možnosť zakúpenia cestovného poistenia UNION:

1. KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE- KCP: je potrebné uhradiť pri prvej zálohe za zájazd, aby nezanikol nárok na poistenie storna zájazdu. Rozsah poistenia:* poistenie liečebných nákladov v zahraničí do výšky 300 000€ *+50.000 € za PANDEMIC* asistenčné služby * poistenie storna zájazdu * poistenie batožiny * strata dokladov * poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody * úrazové poistenie * poistenie doprovodu * poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb * poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného * poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa * poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného  vozidla * poistenie meškania hromadného  dopravného prostriedku* poistenie oneskoreného nástupu na zájazd * poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku

Cena  bez rozdielu veku:  KCP 2,50 € / deň 

alebo KCP PANDEMIC za 4,-€ / deň

PANDEMIC kryje náklady, ktoré vzniknú v dôsledku ochorenia COVID 19, a to aj v rizikových krajinách.

Nové doplnkové poistenie PANDEMIC od Union poisťovne klientom prináša úhradu nákladov vzniknutých v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19, v prípade:

  •  jeho liečby alebo následnej hospitalizácie
  •  aj v rizikových krajinách - až do výšky 50.000 €,- nariadenej karantény v zahraničí (náklady na ubytovanie),
  •  cesty späť do vlasti v inom, ako pôvodnom termíne, okrem cesty vlastným dopravným prostriedkom (cestovné náklady).

A NAVYŠE, ak vypukne nákaza pred odchodom na cestu do zahraničia aj úhradu vyúčtovaného stornopoplatku za stornovanie objednanej služby v prípade:- nariadenej domácej karantény,- nevpustenia do dopravného prostriedku.

Poistenie PANDEMIC sa vzťahuje na všetky krajiny sveta v súlade so zvolenou územnou platnosťou poistenia, a to bez ohľadu na epidemiologickú situáciu v cieľovej alebo tranzitnej krajine a je dostupné pre všetkých klientov až do veku 70 rokov.

2. INDIVIDUÁLNE CESTOVNÉ POISTENIE- ICP: je možné  uhradiť kedykoľvek pred nástupom na zájazd. Rozsah poistenia: * poistenie liečebných nákladov v zahraničí BEZ LIMITU + 50.000 € za PANDEMIC *asistenčné služby

                                                    

Základná cena ICP: 1,-€ /deň

 Zľavy : 5%- deti do 15 rokov

             5%-10%- rodina s deťmi do 18 rokov

             10%- kolektív nad 15 osôb

              Príplatky: 100%- osoba nad 70 rokov

Možnosť pripoistenia - poistenie PANDEMIC, cena 1,50 €/os./deň

Nové doplnkové poistenie PANDEMIC od Union poisťovne klientom prináša úhradu nákladov vzniknutých v zahraničí v súvislosti s ochorením COVID-19, v prípade:

  •  jeho liečby alebo následnej hospitalizácie
  •  aj v rizikových krajinách - až do výšky 50.000 €,- nariadenej karantény v zahraničí (náklady na ubytovanie),
  •  cesty späť do vlasti v inom, ako pôvodnom termíne, okrem cesty vlastným dopravným prostriedkom (cestovné náklady).

A NAVYŠE, ak vypukne nákaza pred odchodom na cestu do zahraničia aj úhradu vyúčtovaného stornopoplatku za stornovanie objednanej služby v prípade:- nariadenej domácej karantény,- nevpustenia do dopravného prostriedku.

Poistenie PANDEMIC sa vzťahuje na všetky krajiny sveta v súlade so zvolenou územnou platnosťou poistenia, a to bez ohľadu na epidemiologickú situáciu v cieľovej alebo tranzitnej krajine a je dostupné pre všetkých klientov až do veku 70 rokov.

Poistenie PANDEMIC iba do veku 70rokov

CK LOMNICA TOUR, s.r.o.

Tatranská 209/91
059 52 Veľká Lomnica

OTVÁRACIE HODINY:
PON - PIA
08:30 - 14:00
052 456 13 86
0905 260 638
0902 626 147
lomnicatour97@gmail.com
Vytvorené službou Webnode